Design Thinking

Innowacja w oparciu o zrozumienie potrzeb użytkowników
Design Thinking to stosowana na całym świecie metoda rozwiązywania problemów. Jest podejściem skoncentrowanym na użytkowniku i jego potrzebach i pomaga tworzyć najbardziej efektywne – z jego perspektywy- rozwiązania. Podczas szkolenia uczestnicy:

Oficjalny certyfikat uczestnictwa
AGILE STUDIO

Obszary zastosowania

Grupa docelowa

POZIOM ZAAWANSOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Forma realizacji i długość szkolenia

Dwa dni szkoleniowe w dowolnej formie: