Doradztwo

Nasza oferta doradcza obejmuje wsparcie kierownictwa, kadry menedżerskiej oraz zespołów w zakresie:

doradzctwo

Efektywnej pracy zespołowej:

poprawy wydajności pracy zespołów (np. dzięki Scrum, kanban)

metryk, których warto używać oraz tych, których unikać zarządzając zespołami (np. DORA),

zarządzania talentami oraz rekrutowania najlepszych fachowców,

budowania i mierzenia zaangażowania pracowników,

zastosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu pracą zespołów (Jira, Confluence, Miro, Mural, Aha!).

Elastycznych procesów dostarczania produktów:

lepszej organizacji pracy i szybszego dostarczania projektów na poziomie całej organizacji, dzięki frameworkom do skalowania np. SAFe, Nexus, Less,

precyzyjnego zarządzania strategią i celami organizacji dzięki metodzie OKR (Objective Key Result),

budowania kultury wsparcia i współpracy między zespołami.

Ulepszania oferty produktowej, dzięki takim podejściom i narzędziom jak Lean Startup, Design Thinking, discovery produktu, persony, business model canvas, metryki produktowe, OKRy czy roadmapy.

Tworzenie efektywnych struktur projektowych i zarządzanie zespołami

Pokażemy Ci jak budować efektywne struktury projektowe i jak je skalować, jak wspierać zespołowość i zwiększać efektywność pracy zespołów, jakich metryk używać, a jakich unikać zarządzając zespołami. Dowiesz się jak rekrutować najlepszych fachowców, a potem zarządzać ich talentami oraz w jaki sposób budować kulturę wsparcia i współpracy między zespołami.

Tworzenie motywującego środowiska pracy

Doradzimy Ci jak stworzyć odpowiednie warunki, aby ludzie czuli się zmotywowani i zaangażowani, jak szybko reagować na zmiany oraz zarządzać ludźmi będącymi w tej zmianie, jak tworzyć najlepsze środowisko pracy dla Twoich pracowników, dając im przestrzeń do rozwoju, samodzielnego podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów. 

Kształtowanie wizji organizacji: skuteczna transformacja i zarządzanie ryzykiem

Pokażemy Ci jak sprawić, żeby cała organizacja koncentrowała swoje działania na tej samej ważnej grupie spraw, w jaki sposób zaprojektować jej rozwój i jak mierzyć jego rezultaty, jak zarządzać ryzykiem konkurencji, definiować przejrzyste cele organizacyjne i jak budować przewagę konkurencyjną dzięki dobrze zaprojektowanej transformacji.

Konsultacje mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim. Mogą być zorganizowane w formie zdalnej (przy użyciu tablic Miro oraz dowolnej platformy komunikacyjnej np. Ms Teams), albo stacjonarnej w siedzibie Klienta. 

Jeśli szukasz pomocy w powyższych obszarach,  napisz do nas lub zarezerwuj bezpośrednio w kalendarzu “Discovery Call” – krótką bezpłatną rozmowę w czasie, której będziemy mogli poznać Twoje wyzwania i potrzeby. Na bazie tej rozmowy, będziemy mogli stworzyć ofertę odpowiadającą Twoim wymaganiom i dostosowaną do Twojego kontekstu.