Szkolenia Objectives and Key Results

OKR to skrót od Objectives and Key Results, czyli Cele i Kluczowe Wyniki. Jest to popularna metoda wyznaczania celów stosowana w organizacjach. Polega na określeniu ambitnych celów jakościowych (Objectives) oraz wymiernych kluczowych wyników (Key Results), które pomogą w ich realizacji. OKR pomaga zagwarantować, że cała firma koncentruje swoje działania na tej samej ważnej grupie spraw. Właściwe zastosowanie tej koncepcji, pozwala na budowanie przejrzystych celów organizacyjnych, umożliwia ustalanie priorytetów oraz minimalizuje ryzyko konfliktu, czy dublowania się celów organizacyjnych.
szkolenie okr

Cel Szkolenia Objectives and Key Results (OKR)

Czy wiesz, że:

 • Tylko 16% pracowników twierdzi, że ich firma jest skuteczna w tworzeniu i komunikowaniu celów?
 • Tylko 26% pracowników ma jasne zrozumienie, jak ich praca indywidualna przyczynia się do kierunku celów firmy?

Jakie są tego konsekwencje?

 • Niska efektywność i wydajność,
 • Niedokładność i błędy,
 • Brak motywacji i zaangażowania,
 • Brak możliwości planowania i ustalania priorytetów,
 • Utrata elastyczności w działaniu i przewagi konkurencyjnej.

Jak temu zaradzić?

Zarejestruj się na szkolenie z metody OKR i dowiedz się:

 • Czym jest metoda OKR i jak działa?
 • Jak wyznaczać ambitne cele, które motywują i inspirują?
 • Jak definiować kluczowe wskaźniki mierzalne (Key Results), które śledzą postępy?
 • Jak wdrażać OKR w swojej organizacji, aby osiągnąć sukces?
 • Jak wykorzystywać OKR do budowania zaangażowania i współpracy w zespole?
 • Jak monitorować i oceniać postępy w realizacji celów?
 • Jak dostosować OKR do specyfiki swojej firmy i branży?

Sprawdź dostępne Szkolenia Objectives and Key Results

Chcesz zmotywować swój zespół do lepszej pracy i osiągania ambitnych wyników?
Poznaj metodę OKR i naucz się, jak skutecznie wyznaczać cele, które inspirują i prowadzą do sukcesu!

Szkolenie Objectives and Key Results skierowane jest do:

Właścicieli firm i menedżerów

Pracowników na wszystkich szczeblach organizacji

Liderów zespołów i projektów

Osób, które chcą nauczyć się skutecznego wyznaczania celów i osiągania sukcesów

Oto kilka dodatkowych informacji, które mogą pomóc Ci określić, czy szkolenie o metodzie OKR jest odpowiednie dla Ciebie:

Poziom doświadczenia: Szkolenia są dostępne dla osób na wszystkich poziomach doświadczenia, od osób początkujących po ekspertów.
Branża: Metoda OKR może być stosowana w różnych branżach, w tym w technologiach, opiece zdrowotnej, edukacji i rządzie.
Cele: Szkolenie pomoże Ci nauczyć się, jak wyznaczać ambitne cele, śledzić postępy i osiągać lepsze wyniki.

Najczęściej zadawane pytania o szkoleniach Objectives and Key Results ?

Skąd wzięła się metoda OKR?

Metoda OKR wywodzi się z koncepcji zarządzania przez cele (MBO), opracowanej w 1954 roku przez Petera Druckera. W latach 70. Andy Grove, ówczesny CEO Intela, zainspirował się nią i rozwinął system OKR, który z powodzeniem stosowano w firmie. John Doerr, były pracownik Intela, odegrał kluczową rolę w popularyzowaniu metody OKR. W 1999 roku wprowadził ją do Google, gdzie stała się ona filarem strategii firmy i przyczyniła się do jej dynamicznego rozwoju. Dziś metoda OKR jest stosowana przez wiele firm na całym świecie, m.in. LinkedIn, Spotify czy eBay. Ceniona jest za prostotę, elastyczność i efektywność w realizacji ambitnych celów.

Jakie są zalety stosowania OKR-ów?

OKR-y oferują wiele korzyści, m.in.:

 • Skupienie na priorytetach: OKR-y pomagają organizacjom, zespołom i osobom fizycznym skupić się na tym, co jest najważniejsze.
 • Poprawa komunikacji: Jasno określone cele i kluczowe wyniki ułatwiają komunikację i współpracę w ramach organizacji.
 • Zwiększenie motywacji: Ambitne cele i możliwość śledzenia postępów motywują pracowników do osiągania lepszych wyników.
 • Lepsze mierzenie wyników: OKR-y zapewniają jasny sposób mierzenia i śledzenia postępów w realizacji celów.

Jakie są typowe błędy popełniane przy stosowaniu OKR-ów?

Niektóre typowe błędy popełniane przy stosowaniu OKR-ów to:

 • Ustalanie nierealnych celów: Cele powinny być ambitne, ale osiągalne.
 • Brak jasnych kluczowych wyników: Kluczowe wyniki powinny być mierzalne i określać, co oznacza osiągnięcie celu.
 • Niewystarczająca komunikacja: Ważne jest, aby cele i kluczowe wyniki były jasno komunikowane i dostępne dla wszystkich pracowników.
 • Brak regularnego monitorowania i oceny: Należy regularnie monitorować postępy w realizacji celów i dokonywać oceny ich osiągnięcia.

Jak często należy monitorować OKR-y?

OKR-y należy monitorować regularnie, np. co kwartał lub co miesiąc. Pozwala to na śledzenie postępów, identyfikowanie potencjalnych problemów i dostosowywanie OKR-ów w razie potrzeby.

Czy metoda OKR jest odpowiednia dla każdej organizacji?

Metoda OKR może być stosowana w różnych organizacjach, niezależnie od ich wielkości, branży czy struktury. Ważne jest jednak, aby dostosować ją do specyficznych potrzeb danej organizacji.

Jakie narzędzia mogą ułatwić stosowanie metody OKR?

Dostępnych jest wiele narzędzi, które mogą ułatwić stosowanie metody OKR. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od wielkości i specyfiki Twojej organizacji, a także od Twoich indywidualnych potrzeb. Oto kilka popularnych opcji: