Mapa osobista (Personal Map)

personal map

Czym jest Personal Map?

Personal Map w kontekście Management 3.0, to narzędzie służące do wizualizacji celów, wartości oraz perspektyw osobistych i zawodowych członków zespołu. Jest to rodzaj diagramu, który pozwala na lepsze zrozumienie, co jest dla każdej osoby ważne, jakie cele chce osiągnąć i jakie wartości kierują jej działaniami. Personal Map pomaga w tworzeniu więzi między członkami zespołu, wzmacniając zrozumienie siebie nawzajem. 

Skąd pomysł na Personal Map?

Jurgen Appelo jest znany z łączenia pozornie różnych koncepcji i technik w nowe narzędzia. W taki właśnie sposób zbudowany został Delegation Poker (rozbudowany model Przywództwa Sytuacyjnego i Planning Pokera) oraz większość pozostałych narzędzi Management 3.0. O zbudowaniu Personal Map pisze on w książce “Workout – Games, Tools & Practices to Engage People, Improve Work, and Delight Clients “: 

Zauważyłem, że dzięki globalizacji i postępowi technologicznemu, znaczenie geograficznej odległości systematycznie maleje od lat,. W przeciwieństwie do dekady temu, połączenia z osobami najbliższymi są praktycznie dosłownie na wyciągnięcie ręki. Jednocześnie wydaje się, że dystans psychiczny między ludźmi systematycznie się zwiększa. Te same technologie pozwoliły mi być „przyjacielem” tysięcy osób, których ledwie znam, podczas gdy jakość spędzanego czasu z najbliższymi przyjaciółmi i krewnymi cierpi z powodu zgiełku aktualizacji statusów, zdjęć, filmów, polubień, retweetów, +1 oraz wiadomości osobistych trafiających do mnie przez dziesiątki kanałów społecznościowych. Pomysł przyszedł mi podczas podróży samochodem z Amsterdamu do Brukseli. Patrzyłem w dal podczas tej podróży, próbując rozwiązać problem, który dręczył mnie od miesięcy. Byłem odcięty od całego świata, z wyjątkiem Raoula, który siedział obok mnie, ale wspaniałomyślnie zdecydował się na chwilowe milczenie. Nie trzeba dodawać, że to był idealny moment, by mieć kreatywną myśl. I taką właśnie miałem. Nagle zdałem sobie sprawę, że nie potrzebujemy już więcej map geograficznych. Potrzebujemy lepszych map umysłowych. Mapowanie myśli to prosta, ale potężna technika, która pozwala każdemu, kto potrafi trzymać długopis, wizualizować związki między koncepcjami. Tworząc mapę osobistą drugiej osoby, podejmujesz wysiłek, aby lepiej zrozumieć tę osobę.

Jak wykorzystać Personal Map?

Ale, jak to zrobić w praktyce? Oto przykład krok po kroku:

  • Określenie obszarów życia: Zespół ustala kluczowe obszary życia i pracy, które chce uwzględnić na swoich Personal Map. Mogą to być m.in. kariera, rozwój zawodowy, życie rodzinne, pasje, wartości, cele krótko- i długoterminowe itp.
  • Tworzenie diagramu: Każdy członek zespołu tworzy diagram, który przedstawia te obszary i określa, jakie cele, wartości lub priorytety wiążą się z każdym z nich. Diagramy te są często kolorowe, zawierają symbole, obrazy lub słowa kluczowe.
  • Dyskusje w zespole: Po stworzeniu Personal Map, członkowie zespołu dzielą się swoimi diagramami i opowiadają o swoich celach, wartościach i motywacjach. To jest momentem głębokiej refleksji i wzajemnego zrozumienia.
  • Wspólna analiza: Zespół może również dokonać wspólnej analizy, aby zrozumieć, w jakim stopniu cele i wartości członków zespołu się pokrywają lub różnią. To może prowadzić do lepszego zrozumienia nawzajem i zidentyfikowania obszarów do dalszej współpracy.

Teraz, aby lepiej zrozumieć, o czym piszę, przyjrzyj się proszę mojej mapie osobistej poniżej. Czy czujesz, że poznajesz mnie trochę lepiej? Jeśli masz pytania dotyczące znaczenia niektórych sformułowań lub chciałbyś zrozumieć, co miałam na myśli, to właśnie o to chodzi w mapie osobistej – o bezpieczne odkrywanie siebie i podzielenie się tym, kim jestem i co czuję.

personal map luiza

Kiedy korzystać z Personal Map?

Personal Map ma wiele zastosowań. To dobre narzędzie dla nowego zespołu, który się tworzy lub rozpoczyna wspólną pracę. Mapy Osobiste mogą pomóc członkom zespołu zrozumieć style pracy, preferencje oraz obszary ekspertyzy każdego z nich. Dzięki temu możliwa będzie lepsza współpraca, komunikacja oraz rozwój empatii w zespole.  Z tego samego powodu, narzędzie to będzie przydatne w przypadku zmian czy restrukturyzacji zespołu. Kiedy nowi pracownicy dołączają do organizacji, Mapy Osobiste mogą im pomóc łagodniej integrować się z zespołem poprzez dostarczenie wglądu w dynamikę grupy oraz indywidualne preferencje. Jest to również świetne narzędzie dla menedżera, który chce lepiej poznać motywacje i wartości członków swojego zespołu. Dodatkowo, może być wykorzystywane jako element gamifikacji nawet wtedy, gdy zespół już się dobrze zna. Na przykład, możemy ukryć imię członka zespołu i zapytać tylko o opis danej osoby, aby sprawdzić, czy potrafią ją rozpoznać.

Podsumowanie

Technika Mapy osobistej  przynosi wiele korzyści:

  • Zrozumienie siebie nawzajem: Personal Map pomaga członkom zespołu lepiej zrozumieć siebie nawzajem, włączając w to cele, wartości i priorytety każdej osoby.
  • Wzmacnianie kultury: Narzędzie to wspiera kulturę otwartości, zaufania i współpracy w zespole.
  • Lepsza komunikacja: Personal Map ułatwia komunikację, dzięki czemu zespoły mogą skuteczniej współpracować i rozwiązywać konflikty.
  • Zarządzanie rozwojem: Dzięki Personal Map zarządzanie rozwojem staje się bardziej spersonalizowane i dostosowane do potrzeb każdego członka zespołu.
  • Wizualizacja celów: Wizualna reprezentacja celów i wartości pomaga w łatwiejszym śledzeniu postępów i motywacji do ich osiągnięcia.

Personal Map dostępna jest również w wersji do pracy zdalnej jako szablon w Miro.