Szkolenia Lean Six Sigma

Lean Six Sigma to metoda doskonalenia procesów, która łączy w sobie zasady i narzędzia Lean Manufacturing oraz Six Sigma. Jej celem jest systematyczna eliminacja marnotrawstwa i błędów, prowadząca do znacznej poprawy jakości, wydajności i rentowności firmy. Główne założenia Lean Six Sigma to:

  • • Skupienie na kliencie
  • • Eliminacja marnotrawstwa
  • • Ciągłe doskonalenie
  • • Praca zespołowa
szkolenia six sigma

Cele szkoleń Lean Six Sigma na różnych poziomach:

Szkolenia Lean Six Sigma oferują szereg korzyści dla osób na wszystkich poziomach doświadczenia. Cele szkoleń różnią się w zależności od poziomu (Yellow Belt, Green Belt i Black Belt), ale wszystkie mają na celu poprawę umiejętności rozwiązywania problemów, analitycznych i komunikacyjnych uczestników, a także ich zdolność do prowadzenia projektów doskonalenia.

Yellow Belt

Green Belt

Black Belt

Sprawdź dostępne Szkolenia Lean Six Sigma

Zapraszamy na szkolenia z zakresu Lean Six Sigma! Oferujemy kursy na trzech poziomach: Yellow Belt, Green Belt i Black Belt, dostosowane do różnych potrzeb i doświadczeń.

Dla kogo szkolenia Lean Six Sigma?

Szkolenia Lean Six Sigma skierowane są do osób, które chcą wprowadzić metodę Lean Six Sigma w swojej firmie, usprawniać istniejące procesy, rozwiązywać problemy jakościowe, zredukować koszty oraz rozwijać swoje umiejętności analityczne i zawodowe. W szczególności szkolenia Lean Six Sigma mogą być przydatne dla:

Szkolenia Lean Six Sigma są ułożone w ścieżkę rozwoju:

Yellow Belt

Green Belt

Black Belt

Najczęściej zadawane pytania o szkoleniach Lean Six Sigma?

Czym są szkolenia IASSC Lean Six Sigma?

Szkolenia IASSC Lean Six Sigma to programy certyfikacyjne, które uczą uczestników metodologii Lean Six Sigma. Metodologia ta ma na celu poprawę jakości procesów poprzez eliminowanie wad i marnotrawstwa. Szkolenia dostępne są na trzech poziomach: Yellow Belt, Green Belt i Black Belt.

Czego nauczę się na szkoleniu IASSC Lean Six Sigma Yellow Belt?

Szkolenie Yellow Belt to podstawowy poziom szkoleń Lean Six Sigma. Uczestnicy poznają na nim podstawowe pojęcia i narzędzia metodologii, takie jak DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), mapowanie strumienia wartości i statystyka opisowa. Będą również w stanie identyfikować problemy z jakością i proponować rozwiązania.

Czego nauczę się na szkoleniu IASSC Lean Six Sigma Green Belt?

Szkolenie Green Belt to zaawansowany poziom szkoleń Lean Six Sigma. Uczestnicy poznają na nim bardziej szczegółowe zagadnienia, takie jak projektowanie eksperymentów, analiza statystyczna i zarządzanie projektami. Będą również w stanie prowadzić samodzielnie projekty doskonalenia procesów.

Czego nauczę się na szkoleniu IASSC Lean Six Sigma Black Belt?

Szkolenie Black Belt to najwyższy poziom szkoleń Lean Six Sigma. Uczestnicy poznają na nim najbardziej zaawansowane narzędzia i techniki metodologii. Będą również w stanie mentorować innych i prowadzić kompleksowe programy doskonalenia procesów.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniach IASSC Lean Six Sigma?

Szkolenia Lean Six Sigma są przeznaczone dla osób, które chcą poprawić jakość procesów w swoich organizacjach. Mogą to być osoby z różnych poziomów zarządzania, a także specjaliści ds. jakości, inżynierowie i technicy.

Jakie są korzyści z udziału w szkoleniach IASSC Lean Six Sigma?

Udział w szkoleniach Lean Six Sigma może przynieść wiele korzyści, zarówno dla uczestników, jak i dla ich organizacji. Do korzyści tych należą:

  1. Poprawa jakości produktów i usług
  2. Zmniejszenie kosztów
  3. Skrócenie czasu cyklu
  4. Zwiększenie satysfakcji klientów
  5. Rozwój umiejętności analitycznych i rozwiązywania problemów
  6. Awans zawodowy

Czy mogę uzyskać dofinansowanie na szkolenie Lean Six Sigma?

Każde szkolenie w Agile Studio można zakupić w systemie ratalnym. Dodatkowo, istnieją różne programy dofinansowania, które mogą pokryć część kosztów szkolenia Lean Six Sigma. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych urzędów rządowych i agencji rozwoju regionalnego lub kontaktując się bezpośrednio z Agile Studio.