Efektywna retrospektywa – polecana literatura i narzędzia

retrospektywa książki i narzędzia

Retrospektywa, jest kluczowym momentem dla każdego zespołu dążącego do ciągłego doskonalenia. To właśnie w trakcie retrospektywy zespoły mają szansę spojrzeć wstecz, ocenić swoje działania i procesy, a następnie wprowadzić zmiany, które poprawią ich efektywność w przyszłości. Aby zapewnić efektywność swojej retrospektywy, podążaj następującą ścieżką:

  1. Zbuduj poczucie bezpieczeństwa i zaufania w zespole,
  2. Dobierz odpowiedni zakres i temat spotkania,
  3. Angażuj wszystkich uczestników,
  4. Definiuj i wybieraj akcje usprawniające,
  5. Mierz zmianę, czyli śledź i pokazuj wpływ akcji z retrospektywy na procesy i efektywność zespołu.

Jednak aby retrospektywa była naprawdę skuteczna, potrzebne są odpowiednie narzędzia i wsparcie. Dlatego w tym artykule przedstawiam wybrane zasoby – zarówno narzędzia jak i książki – które pomogą każdemu zespołowi w przeprowadzeniu efektywnej retrospektywy.

Książki o prowadzeniu retrospektyw

„Agile Retrospectives” Derby Esther, Diana Larsen
„Coaching Agile Teams” Lyssa Adkins
„Scrum Mastery: From Good to Great Servant Leadership” Geoff Watts
„Gamestorming. Gry biznesowe dla innowatorów” Dave Gray, Sunni Brown, James Macanufo

Inspiracje do prowadzenia retrospektyw

Narzędzia do prowadzenia retrospektyw

Artykuł jest częścią „Piramidy efektywnej retrospektywy” – poradnika napisanego przez Dorotę Sternalską i Luizę Lipień.