Efektywna retrospektywa – krok 5: Mierzenie efektów zmian

mierzenie efektów zmian

Jeśli dotarłeś do tego rozdziału, to znaczy że w swoim zespole zrealizowałeś już wszystkie poprzednie kroki. Wspaniale! Gratuluję – masz zaangażowany zespół, który chętnie analizuje co można usprawnić i nie boi się rozmawiać o problemach. Aby podtrzymać zaangażowanie Twojego zespołu, ważny jest ostatni krok – mierzenie i pokazywanie efektów wdrażanych przez Was zmian. Dzięki temu nawet początkowi sceptycy będą się chętniej angażować w usprawnianie, a motywacja zaangażowanego już zespołu nigdy się nie wyczerpie.

Sygnały, aby zająć się tym obszarem

Po czym poznasz, że warto włożyć jeszcze trochę pracy w mierzenie efektów Waszych akcji i zmian? Spójrz na listę poniżej i sprawdź czy obserwujesz któreś z wymienionych zachowań:

  • powtarzające się pomysły na akcje
  • powracające problemy
  • przekonanie o braku wpływu „retro i tak nic nie daje”
  • przekonanie o braku zmian
  • niedocenianie usprawnień
  • umniejszanie przez zespół swoich osiągnięć

Pomysły na usprawnienie tego obszaru

Jeśli widzisz u siebie któryś z powyższych symptomów, spróbuj wykorzystać następujące pomysły:

Mierz postępy za pomocą właściwych metryk

Peter Drucker powiedział: „Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć”.  Celem podejmowanych przez Was działań podczas retro jest usprawnienie pracy w zespole, szybkości dostarczania produktu, szybkości releasowania, polepszenie jakości kodu, produktu itp. To od Was zależy, jaki tutaj sobie cel postawicie. Żeby ten cel osiągnąć wybierzcie metryki, które pomogą sprawdzić, jak podejmowane akcje zmieniają Waszą sytuację. Niech te metryki pokazują sytuację w zespole z trzech poniższych perspektyw:

metryki retrospektywa

Na przykład

PERSPEKTYWA PROPONOWANA METRYKA
Czy robimy właściwe rzeczy (doing RIGHT things)?    
Czy robimy  te rzeczy dobrze (doing things RIGHT)?    
Czy robimy  te rzeczy na czas  (doing things ON TIME)?
Ilość użytkowników naszego produktu, Poziom satysfakcji użytkowników naszego produktu
Ilość błędów (bugów), poziom długu technicznego, stopień pokrycia kodu testami  
Ilość releasów, długość cyklu produkcyjnego (cycle time)

Wizualizuj postępy i zmianę

W artykule „Krok 4: Właściwe akcje” przedstawiono, jak można śledzić i wizualizować postępy akcji. Ważne, żeby efekty akcji były widoczne dla zespołu – czy w backlogu, czy na ścianie czy w wiki zespołu – to zależy od Was. Obok akcji, pokazuj też jak zmienia się ogólna sytuacja w Waszym zespole, wizualizując metryki istotne z punktu widzenia rozwoju Waszego produktu, jakości czy efektywności pracy (patrz: poprzedni punkt). Z swojego doświadczenia mogę rekomendować także użycie retro lub organizację dedykowanego spotkania, aby cyklicznie przeglądać, analizować metryki i wyciągać z tego przeglądu wnioski.

Świętuj sukcesy

Znajdźcie czas na to, aby się zatrzymać, spojrzeć wstecz i świętować sukcesy. Warto spojrzeć gdzie byliście, co zmieniliście, na co mieliście wpływ. W codziennym ferworze pracy zapominamy czasem, jak było wcześniej, jak daleką, trudną drogę przebyliśmy, ile udało nam się już zmienić, naprawić, udoskonalić. Takie zatrzymanie, spojrzenie wstecz i czas na celebrowanie daje nam energię do działania na przyszłość i powoduje, że mamy chęć i motywację do dalszej pracy, bo mamy dowód na to, że nasze działania przynoszą efekty.

Zbuduj nawyk usprawnienia

Teraz czas, aby siła tych małych zmian i pojedynczych spotkań zadziałała jak kula śnieżna w kwestii usprawniania. Jeśli będzie to naturalną czynnością, czymś co jest oczywiste, o czym się otwarcie rozmawia, z czego pokazuje się na co dzień korzyści, to wzrośnie zaangażowanie w cały proces. A to spowoduje, że możliwe do zrealizowania staną się wszystkie inicjatywy, o których tylko pomyślicie. Jeśli usprawnianie wejdzie Wam w nawyk, będzie to dla wszystkich tak naturalne i przyjemne jak dla nas codzienna poranna kawa 😉

Podsumowanie

Zapraszam Cię do poznania kwestionariusza „Checklista stanu mojej retrospektywy”, który pomoże Ci szybko zidentyfikować problematyczne obszary. W artykule Efektywna retrospektywa – polecana literatura i narzędzia znajdziesz listę polecanych przeze mnie narzędzi i literaturę dotyczącą retrospektyw.

Artykuł jest częścią „Piramidy efektywnej retrospektywy” – poradnika napisanego przez Dorotę Sternalską i Luizę Lipień.