Szkolenia Management 3.0

Management 3.0 to nowatorska koncepcja zarządzania, która rewolucjonizuje tradycyjne modele pracy i kierowania zespołami. W tym podejściu liderzy skupiają się na tworzeniu optymalnego środowiska pracy dla swoich pracowników, zapewniając im przestrzeń do rozwoju osobistego, autonomicznego podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Szkolenia Management 3.0

Cel Szkolenia Management 3.0

Tradycyjne metody zarządzania pracownikami, oparte na wydawaniu poleceń, ścisłej kontroli i codziennym raportowaniu, przestają się sprawdzać w dobie dynamicznie zmieniającego się świata, pełnego niepewności (VUCA) i pracowników wiedzy (Knowledge Workers).. W odpowiedzi na te wyzwania powstała koncepcja Management 3.0, która kładzie nacisk na elastyczność, współpracę, rozwiązywanie problemów i ciągłe doskonalenie.

Przedstawienie nowej roli managera i lidera

W Management 3.0 rola managera ewoluuje od dyktatora i decydenta do partnera i doradcy, wspierającego rozwój pracowników.

Stworzenie środowiska sprzyjającego kreatywności, samodzielności i rozwojowi

Szkolenia pokazują, jak budować kulturę organizacyjną, która motywuje i angażuje pracowników, wykorzystując ich talenty i przyciągając najlepsze osoby.

Kierowanie zwinnymi zespołami

Uczestnicy uczą się, jak wspierać samoorganizację i efektywność zespołów, dbając o sprawną komunikację, konstruktywny feedback i efektywne zasady pracy.

Szybkie reagowanie na zmiany i zarządzanie ludźmi w procesie transformacji

Szkolenia pomagają zrozumieć proces zmiany, dostarczają wiedzy o modelach i narzędziach zarządzania nią oraz dobrych praktykach związanych z wdrażaniem zmian.

Sprawdź dostępne Szkolenia Management 3.0

Management 3.0 to nie tylko zestaw narzędzi i technik, ale przede wszystkim filozofia zarządzania ludźmi i organizacjami. To podejście stawia na budowanie zaangażowanych i efektywnych zespołów, przygotowanych na wyzwania współczesnego świata. Odkryj jego potencjał na naszych szkoleniach!

Dla kogo Szkolenia Management 3.0

Menedżerowie i liderzy zespołów

Chcący poprawić swoje umiejętności zarządzania zespołami i wprowadzać bardziej elastyczne metody pracy. Skupiający się na motywacji i zaangażowaniu pracowników.

Specjaliści HR i trenerzy

Odpowiedzialni za rozwój pracowników i tworzenie środowiska sprzyjającego innowacyjności. Poszukujący nowych narzędzi i technik do zarządzania ludźmi.

Scrum Masterzy i Agile Coachowie

Pracujący w środowiskach Agile i chcący poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesne metody zarządzania. Zainteresowani wdrażaniem praktyk Management 3.0 w swoich organizacjach.

Przedsiębiorcy i właściciele firm

Poszukujący sposobów na poprawę efektywności i innowacyjności w swoich przedsiębiorstwach. Chcący wprowadzić bardziej otwarte i motywujące środowisko pracy.

Najczęściej zadawane pytania o szkoleniach Management 3.0?

Czym jest Management 3.0?

Management 3.0 to nowoczesna koncepcja zarządzania, która wywraca do góry nogami tradycyjne modele pracy i kierowania zespołami. Powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na zmiany w dotychczasowym systemie, który oparty był na wydawanie poleceń, ścisłej kontroli i codziennym raportowaniu. Te metody przestały się sprawdzać w dobie cyfrowej ery, charakteryzującej się:

 • Ciągłą i dynamiczną ewolucją priorytetów i potrzeb organizacji.
 • Wzrastającym zapotrzebowaniem na kreatywność i szybkie rozwiązywanie problemów w miejscu pracy, w porównaniu do wcześniej cenionej dokładności i powtarzalności.
 • Poszukiwaniem równowagi między życiem prywatnym a zawodowym przez pracowników, których motywacje wykraczają poza kwestie finansowe i obejmują również potrzebę zrozumienia, sensu i celu pracy.

Podejście Management 3.0 stawia na elastyczność, współpracę i ciągłe doskonalenie. Kluczowe jest stworzenie środowiska pracy, które sprzyja kreatywności, samodzielności i rozwojowi pracowników. Rola managera i lidera ulega transformacji – nie jest on już nieomylnym władcą i decydentem, lecz staje się partnerem i doradcą.

Kto jest twórcą Management 3.0?

Korzenie podejścia Management 3.0 sięgają lat 90. XX wieku, a jego twórcą jest Jurgen Appelo, holenderski ekspert w dziedzinie zarządzania i przywództwa w organizacjach. Zainspirowany takimi teoriami jak Agile, Lean i teoria złożoności, Appelo rozwinął nową filozofię zarządzania, opierającą się na zaufaniu, autonomii i zaangażowaniu pracowników. Swoją wizję przedstawił w książce "Management 3.0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders", wydanej w 2010 roku. Od tego czasu Management 3.0 stało się popularnym podejściem w zarządzaniu projektami i zespołami, szczególnie w następujących obszarach:

 • Zarządzanie zespołami zdalnymi
 • Wdrażanie metodyk zwinnych
 • Rozwój kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu
 • Motywowanie i angażowanie pracowników
 • Usprawnianie komunikacji w zespole

Jakie szkolenia oferuje Management 3.0?

Szkolenia oferowane przez Management 3.0 to:

 1. Management 3.0 Foundation Workshop
 • To podstawowy warsztat wprowadzający w ideę Management 3.0.
 • Poznasz zasady zarządzania i przywództwa w świecie VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous - dynamiczny, niepewny, złożony, niejednoznaczny).
 • Dowiesz się o sześciu kluczowych perspektywach organizacyjnych oraz praktycznych narzędziach.
 • Pogłębisz wiedzę na temat zarządzania wydajnością, współpracy, wzmacniania pracowników i zarządzania zmianą.
 • Warsztat pomoże Ci wzmocnić Twoje kompetencje liderskie i stać się lepszym menedżerem i pracownikiem.
 1. Agile Change Leadership Workshop
 • W dzisiejszym świecie ciągłych zmian i innowacji technologicznych, firmy potrzebują nowych sposobów reagowania na te wyzwania.
 • Ten warsztat nauczy Cię, jak prosperować w środowisku Agile i jak być liderem zmiany.
 • Dowiesz się, jak radzić sobie z dużą zmiennością i jak skrócić czas reakcji Twojej organizacji.
 1. Agile Co-Creation Leadership Workshop
 • Jak wspierać innowacyjność w Twojej organizacji?
 • Ten warsztat skupia się na współpracy i współtworzeniu w zespołach cross-funkcjonalnych, przełamując bariery między działami.
 • Nauczysz się, jak tworzyć zespoły i środowisko sprzyjające wspólnemu tworzeniu wartości biznesowej..
 1. Agile People Leadership Workshop
 • Motywacja i zaangażowanie pracowników to kluczowe elementy sukcesu organizacji.
 • Ten warsztat pomoże Ci stworzyć organizację zorientowaną na przyszłość, opartą na silnej misji, z którą pracownicy mogą się identyfikować.
 • Dowiesz się, jak stworzyć warunki sprzyjające motywacji i zaangażowaniu Twojego zespołu.
 1. Agile Team Leadership Workshop
 • Ten warsztat pomoże Ci lepiej służyć Twojemu zespołowi jako liderowi.
 • Nauczysz się tworzyć warunki sprzyjające samoorganizacji i rozwojowi zarówno poszczególnych członków zespołu, jak i całego zespołu.

Czy jest możliwe zorganizowanie warsztatów Management 3.0 w moim biurze?

Tak, z całą pewnością możemy zorganizować warsztaty Management 3.0 w Twoim biurze. Agile Studio oferuje kompleksowe usługi w zakresie organizacji i prowadzenia tego typu szkoleń. Aby uzyskać więcej informacji i dopasować ofertę do Twoich potrzeb, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Możesz to zrobić telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego

Skąd wziąć materiały szkoleniowe i gry Management 3.0?

Jakie szkolenia Management 3.0 oferuje firma Agile Studio?

Firma Agile Studio oferuje wszystkie szkolenia Management 3.0: 

 • Management 3.0 Foundation Workshop
 • Agile Change Leadership Workshop
 • Agile Co-Creation Leadership Workshop
 • Agile People Leadership Workshop
 • Agile Team Leadership Workshop

Dodatkowo mamy w ofercie Szkolenie: Metoda Objectives and Key Results (OKR) - Agile Studio - Luiza Lipień z certyfikatem Management 3.0. 

Wszystkie szkolenia są dostępne w formule otwartej oraz zamkniętej. Do wyboru jest też język szkoleń: polski lub angielski.