• Główna
  • Blog
  • Change Management – część 5 – zarządzanie zmianą w Management 3.0 – Change Management Game

Change Management – część 5 – zarządzanie zmianą w Management 3.0 – Change Management Game

W poprzednich artykułach pisałam między innymi o krzywej zmiany Kubler – Ross oraz o strategiach pracy ze sceptykami w zmianie. W tym artykule, dowiemy się w jaki sposób wykorzystać karty Change Management Game, które są integralną częścią zestawu narzędzi wykorzystywanych w podejściu Management 3.0.

Kto powinien zainteresować się kartami Change Management Game?

Karty przeznaczone są w szczególności dla liderów i agentów zmian, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności lub przedyskutować postępy wdrażania zmiany. Mogą być też wykorzystywane przez osoby zaangażowane w przeprowadzenie zmiany i  traktowane jako pomoc podczas planowania procesu zmiany, a także checklista czy inspiracja podczas kolejnych kroków transformacyjnych.  

Jak powstały karty Change Management Game?

Gra Change Management Game została początkowo opublikowana w książce Jurgena Appelo „How to Change the World”. W książce tej Appelo opisał  “Supermodel Zarządzania Zmianą 3.0” (The Change Management 3.0 Supermodel), który zbudował z czterech innych, dobrze znanych modeli zmian i opisał następująco: 

1. Tańcz z Systemem - korzystając z modelu PDCA,

2. Zwróć uwagę na Ludzi - korzystając z modelu ADKAR,

3. Stymuluj Sieć - korzystając z modelu Krzywej Adopcji,

4. Zmieniaj Otoczenie - korzystając z modelu Czterech „I” (który rozszerzył do Pięciu “I”).

W efekcie “Supermodel Zarządzania Zmianą 3.0” wygląda tak:

“Supermodel Zarządzania Zmianą 3.0” w punkcie “Zmieniaj Otoczenie” (Change the Environment) został rozbudowany z pierwotnie opisanych przez Marka Van Vugta czterech I (information, identity, institutions, and incentives), do pięciu I, gdzie piątym, ostatnim “I” jest Infrastruktura (infrastructure)

Czym jest Change Management Game?

Change Management Game składa się z 34 kart. Na każdej z kart znajdziemy pytanie, które Appelo zadał w książce i na które również daje w niej odpowiedzi. Sama gra nie daje jednak tych odpowiedzi, stawia tylko pytania, aby zachęcić nas do samorefleksji. Pytania sprawiają, że cofamy się o krok, spoglądamy w głąb siebie i zagłębiamy się w to, dlaczego robimy to, co robimy. Gra to też zabawny sposób na dzielenie się historiami udanych procesów zarządzania zmianą.

Gra obejmuje opisane wyżej cztery modele zmian. Pytania przyporządkowane są tym modelom i oznaczone czterema różnymi kolorami:

  • Tańcz z Systemem - korzystając z modelu PDCA, kolorem zielonym:
  • Zwróć uwagę na Ludzi - korzystając z modelu ADKAR, kolorem żółtym:

Jak grać kartami Change Management Game?

Gra obejmuje cztery modele zmian, oznaczone czterema różnymi kolorami. Możesz wybrać, czy chcesz użyć jednego, dwóch czy wszystkich z nich do gry - to zależy od Ciebie!

Jak pisałam też wcześniej karty mogą być traktowane, jako pomoc podczas planowania procesu zmiany, a także checklista czy inspiracja podczas kolejnych kroków transformacyjnych.  

Istnieje wiele sposobów, aby zagrać w tę grę:

•    Kiedy rozpoczynasz nowy projekt zmiany, po prostu połóż karty na stole i przejrzyj kilka z nich. Czy wszyscy w zespole potrafią odpowiedzieć na pytania z kart?

•  Podczas retrospektyw, użyj pytań z kart, aby zastanowić się, co poszło dobrze, a gdzie jest miejsce na poprawę? Czy ciężko pracowaliście nad pewnymi kwestiami? Czy wzięliście wszystko pod uwagę?

•  Użyj kart dla siebie, aby jako lider czy agent zmiany zastanowić się nad zmianą, nad którą pracujesz. 

•  Na warsztatach i konferencjach, użyj pytań z kart, aby rozpocząć dzielenie się doświadczeniami. Uczestnicy gry proszeni są wtedy o opowiadanie sobie nawzajem historii udanych zmian, zarówno na podstawie własnego doświadczenia, jak i innych. Opowiadają swoje historie na podstawie pytań, które widzą przed sobą.

Podsumowanie

Karty Change Management Game możesz pobrać i wydrukować ze strony Change Management Game Management 3.0 (management30.com). Możesz też korzystać z nich pracując zdalnie dzięki gotowej tablicy w Miro Change Management Game by Management 3.0, Visual Workspace for Innovation (miro.com)

Karty Change Management Game w formie fizycznej są również elementem pakietu powitalnego, który otrzymacie biorąc udział w szkoleniu Agile Change Leadership Workshop Przywództwo w zmianie.