Karty Moving Motivators – motywuj kreatywnie

moving motivators

Co Moving Motivators mają wspólnego z żabą?

Moving Motivators to narzędzie, które pomaga odkryć, co naprawdę motywuje ludzi w miejscu pracy. Narzędzie to opiera się na dziesięciu motywatorach, które Jurgen Appelo zaczerpnął z prac Daniela Pinka, Stevena Reissa oraz Edwarda Deciego i Richarda Ryana

Oto lista dziesięciu motywatorów:

moving motivators karty
 • Ciekawość: mam mnóstwo rzeczy do zbadania i przemyślenia
 • Honor: czuję się dumny, że moje osobiste wartości znajdują odzwierciedlenie w tym, jak pracuję
 • Akceptacja: ludzie wokół mnie akceptują to, co robię i kim jestem
 • Mistrzostwo: moja praca jest dla mnie wyzwaniem, ale nadal mieści się w zakresie moich możliwości
 • Wpływ: mam wpływ na to, co dzieje się wokół mnie
 • Wolność: jestem niezależny w swojej pracy i obowiązkach
 • Relacje: mam dobre kontakty społeczne z ludźmi, z którymi pracuję
 • Porządek: istnieje wystarczająca liczba zasad i procesów, aby zapewnić mi stabilne środowisko pracy
 • Cel: mój cel w życiu znajduje odzwierciedlenie w pracy, którą wykonuję
 • Status: moja pozycja w pracy jest dobra i czuję uznanie ludzi, którzy ze mną pracują

A co z tą żabą? Jurgen zastosował mnemotechnikę aby łatwiej zapamiętać 10 motywatorów. Pierwsze litery motywatorów w języku angielskim tworzą słowo “CHAMPFROGS” – zobacz:

 • Curiosity
 • Honor
 • Acceptance
 • Mastery
 • Power
 • Freedom
 • Relatedness
 • Order
 • Goal
 • Status
motywacyjna żaba

Jak stosować Moving Motivators?

Jak używać Moving Motivators? Oto, jak to zrobić:

 • Przygotowanie kart: Każdy uczestnik otrzymuje karty z dziesięcioma Motywatorami.
 • Klasyfikacja priorytetów: Uczestnicy układają karty według swojego priorytetu, umieszczając je od lewej (najważniejsze) do prawej (najmniej ważne).
 • Dyskusja i refleksja: Po dokonaniu klasyfikacji każdy uczestnik wyjaśnia, dlaczego wybrał określone priorytety i co, te Motywatory oznaczają dla niego w kontekście pracy.
 • Analiza grupowa: Lider lub moderator grupy może wykorzystać te informacje do zrozumienia, jakie są główne źródła motywacji w zespole. Może to pomóc w dostosowaniu pracy i zadań do indywidualnych potrzeb członków zespołu.

Dlaczego motywatory są ruchome?

A dlaczego Moving Motivators, czyli “ruchome motywatory”? Nazwa „Moving Motivators” podkreśla dynamikę i zmienność motywacji w miejscu pracy. Kolejność Motywatorów dla tej samej osoby może być inna, w zależności od sytuacji, w której się aktualnie znajduje – zmienia się wraz z nowymi doświadczeniami pracownika, albo szczególnymi okolicznościami, w których się znalazł. Ta “ruchomość” w nazwie narzędzia, ma przypominać managerowi, że konieczne jest ciągłe badanie czynników wpływających na motywację jego zespołu i dostosowywanie się do ewentualnych zmian.

Jakie są korzyści ze stosowania Moving Motivators?

Moving Motivators przynoszą liczne korzyści zarówno zespołom, jak i liderom:

 • Lepsze zrozumienie motywacji: Narzędzie to pomaga zrozumieć, co naprawdę napędza każdego członka zespołu, co jest kluczowe dla tworzenia bardziej satysfakcjonujących i efektywnych miejsc pracy.
 • Dostosowanie pracy: Pozwala dostosować zadania i role w zespole do indywidualnych preferencji i motywacji członków.
 • Wzmacnianie relacji: Pomaga w budowaniu lepszych relacji między członkami zespołu, gdyż zrozumienie motywacji innych, prowadzi do efektywniejszej komunikacji i współpracy.
 • Zarządzanie zespołem: Ułatwia zarządzanie zespołem, pozwalając liderom dostosować podejście do motywacji każdego członka zespołu.
 • Motywacja i zaangażowanie: Pomaga w zwiększeniu motywacji i zaangażowania członków zespołu, co ma wpływ na wyniki i satysfakcję z pracy.

Podsumowanie

Moving Motivators to nie tylko narzędzie, ale także sposób na głębsze zrozumienie dynamiki motywacji w miejscu pracy. Pozwala ono nie tylko na identyfikację kluczowych czynników motywacyjnych dla każdego pracownika, ale także na świadome dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i okoliczności. Nazwa „Moving Motivators” doskonale oddaje tę ideę ciągłej adaptacji i świadomości, że motywacja jest zmienna i wymaga ciągłego monitorowania. Przez korzystanie z tego narzędzia, zarówno zespoły, jak i liderzy, mogą skuteczniej kierować się w tworzeniu bardziej zadowalających i produktywnych środowisk pracy, które sprzyjają zarówno indywidualnemu rozwojowi, jak i osiąganiu celów zespołowych.

Moving Motivators dostępne są w wersji do pracy zdalnej jako szablon w Miro.

Możesz je również zakupić w naszym sklepie