Warsztaty #IAmRemarkable

#IAmRemarkable to inicjatywa mającą na celu budowanie pewności siebie i inspirowanie ludzi do odkrywania swoich wyjątkowych talentów i umiejętności. Warsztaty #IAmRemarkable opierają się na interaktywnych ćwiczeniach i dyskusjach. Warsztaty trwają 90 minut. Są prowadzone przez przeszkolonych wolontariuszy, którzy sami doświadczyli wzrostu osobistego dzięki udziałowi w programie. Warsztaty są dostępne bezpłatnie dla osób w każdym wieku i z każdego środowiska.

Szkolenie #IAmRemarkable

Cel Szkolenia #IAmRemarkable

Warsztaty #IAmRemarkable mają na celu:

Oto kilka konkretnych korzyści, jakie uczestnicy mogą odnieść z udziału w warsztatach #IAmRemarkable:

Odkryj swoją moc! Dołącz do globalnej inicjatywy Google i weź udział w warsztacie #IAmRemarkable!

Grupa docelowa warsztatu #IAmRemarkable to osoby, które chcą:

Zwiększyć pewność siebie i poczucie własnej wartości

Odkryć swoje mocne strony i talenty

Nauczyć się, jak skutecznie komunikować swoje osiągnięcia

Zbudować silniejszą markę osobistą

Awansować w karierze lub zmienić ścieżkę zawodową

Warsztaty #IAmRemarkable są szczególnie przydatne dla:

Kobiet

Osób z niepełnosprawnościami

Osób powracających na rynek pracy

Mniejszości

Młodych osób rozpoczynających karierę zawodową

Warsztaty #IAmRemarkable są oparte na badanych metodach i zostały zaprojektowane tak, aby były angażujące i interaktywne. Uczestnicy będą mieli okazję do ćwiczeń, pracy w grupach i dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi.

Najczęściej zadawane pytania o warsztatach #IAmRemarkable

Czym jest inicjatywa #IAmRemarkable?

Inicjatywa #IAmRemarkable to globalny ruch mający na celu zwiększanie pewności siebie i budowanie odporności psychicznej. Opiera się na prostych, ale skutecznych warsztatach, które pomagają ludziom odkryć i docenić swoje mocne strony i osiągnięcia.

Dla kogo są warsztaty #IAmRemarkable?

Warsztaty #IAmRemarkable są dla każdego, kto chce zwiększyć swoją pewność siebie i budować odporność psychiczną. Szczególnie polecane są osobom, które:

 1. Zmagają się z niską samooceną
 2. Czują się przytłoczeni stresem lub wypaleniem
 3. Chcą poprawić swoje relacje z innymi
 4. Pragną osiągnąć więcej w życiu

Na czym polegają warsztaty #IAmRemarkable?

Warsztaty #IAmRemarkable to interaktywne sesje prowadzone przez przeszkolonych facylitatorów. Podczas warsztatów uczestnicy:

 1. Dzielą się swoimi historiami i doświadczeniami
 2. Odkrywają swoje mocne strony i osiągnięcia
 3. Uczą się doceniać siebie i innych
 4. Rozpoznają swoje wartości i cele
 5. Tworzą plany działania na rzecz zwiększenia pewności siebie

Jakie są korzyści z udziału w warsztatach #IAmRemarkable?

Udział w warsztatach #IAmRemarkable może przynieść wiele korzyści, m.in.:

 1. Zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 2. Poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem
 3. Wzmocnienie relacji z innymi
 4. Zwiększenie motywacji i produktywności
 5. Lepsze samopoczucie i jakość życia

Warstzat #IAmRemarkable dotarł do ponad 500 000 uczestników i 1300 firm w 180 krajach, jednocześnie wpływając na życie ludzi, pomagając 82% czuć się bardziej pewnymi siebie!

Jak mogę dowiedzieć się więcej o inicjatywie #IAmRemarkable?

Aby dowiedzieć się więcej o inicjatywie #IAmRemarkable, możesz odwiedzić stronę internetową: Our Story - #IAmRemarkable at Rmrkblty | Rmrkblty / lub skontaktować się bezposrednio z Luizą