• Główna
 • Blog
 • Management 3.0 – Trzy przykładowe narzędzia 

Management 3.0 – Trzy przykładowe narzędzia 

narzędzia dla managerów

Management 3.0 to  koncepcja zarządzania, która rewolucjonizuje tradycyjne podejście do pracy i kierowania zespołami. Management 3.0 oferuje wiele narzędzi i praktyk, które pomagają w zarządzaniu zespołami i organizacjami. Oto kilka przykładów:

Delegation Poker

Delegowanie to kluczowa umiejętność w dzisiejszym świecie biznesu. Oznacza ono nie tylko przekazywanie zadań, lecz również nadawanie członkom zespołu odpowiedzialności i uprawnień do podejmowania decyzji oraz przejęcie odpowiedzialności za własną pracę. Delegation Poker to właśnie narzędzie, które pomaga zespołom i liderom zrozumieć i ustalić oczekiwane poziomy autonomii i odpowiedzialności. 

Delegation Poker to gra karciana stworzona do ułatwienia dyskusji i negocjacji dotyczących delegacji w zespole lub organizacji. Gra wykorzystuje talie kart, z których każda reprezentuje różny poziom władzy do delegowania, począwszy od "poinformuj" (najniższy poziom delegacji) aż do "deleguj w całości" (najwyższy poziom delegacji) - zobacz poniżej:

delegation poker

Delegation Poker przynosi wiele korzyści zarówno liderom, jak i zespołom:

 • Klarowność: Gra pomaga wyeliminować niejasności dotyczące poziomu delegacji w konkretnych zadaniach lub projektach.
 • Wzrost zaufania: Uczestnicy gry mają możliwość wyrażenia swoich preferencji i oczekiwań, co przyczynia się do budowania zaufania między członkami zespołu a liderem.
 • Rozwój zespołu: Delegation Poker promuje samodzielność i odpowiedzialność członków zespołu, co może przyspieszyć ich rozwój zawodowy.
 • Przejrzystość: Dzięki grze zrozumienie poziomu delegacji staje się bardziej przejrzyste, co ułatwia podejmowanie decyzji i działanie w oparciu o jasne wytyczne.

Delegation Poker dostępny jest również w wersji do pracy zdalnej jako szablon w Miro.

Mapa osobista (Personal Map)

Personal Map w kontekście Management 3.0, to narzędzie służące do wizualizacji celów, wartości oraz perspektyw osobistych i zawodowych członków zespołu. Jest to rodzaj diagramu, który pozwala na lepsze zrozumienie, co jest dla każdej osoby ważne, jakie cele chce osiągnąć i jakie wartości kierują jej działaniami. Personal Map pomaga w tworzeniu więzi między członkami zespołu, wzmacniając zrozumienie siebie nawzajem. Ale, jak to zrobić w praktyce? Oto przykład krok po kroku:

 • Określenie obszarów życia: Zespół ustala kluczowe obszary życia i pracy, które chce uwzględnić na swoich Personal Map. Mogą to być m.in. kariera, rozwój zawodowy, życie rodzinne, pasje, wartości, cele krótko- i długoterminowe itp.
 • Tworzenie diagramu: Każdy członek zespołu tworzy diagram, który przedstawia te obszary i określa, jakie cele, wartości lub priorytety wiążą się z każdym z nich. Diagramy te są często kolorowe, zawierają symbole, obrazy lub słowa kluczowe.
 • Dyskusje w zespole: Po stworzeniu Personal Map, członkowie zespołu dzielą się swoimi diagramami i opowiadają o swoich celach, wartościach i motywacjach. To jest momentem głębokiej refleksji i wzajemnego zrozumienia.
 • Wspólna analiza: Zespół może również dokonać wspólnej analizy, aby zrozumieć, w jakim stopniu cele i wartości członków zespołu się pokrywają lub różnią. To może prowadzić do lepszego zrozumienia nawzajem i zidentyfikowania obszarów do dalszej współpracy.

Teraz, aby lepiej zrozumieć, o czym piszę, przyjrzyj się proszę mojej mapie osobistej poniżej. Czy czujesz, że poznajesz mnie trochę lepiej? Jeśli masz pytania dotyczące znaczenia niektórych sformułowań lub chciałbyś zrozumieć, co miałam na myśli, to właśnie o to chodzi w mapie osobistej - o bezpieczne odkrywanie siebie i podzielenie się tym, kim jestem i co czuję.

mapa osobista luiza

Personal Map to dobre narzędzie kiedy zespół jest nowy, tworzy się, rozpoczyna wspólną pracę. Może być też świetnym narzędziem dla managera, żeby poznać motywatory i wartości członków swojego zespołu. Może też być dalej wykorzystywany jako element gamifikacji, kiedy zespół się już dobrze zna - wtedy możemy na przykład ukryć imię członka zespołu i pokazując tylko opis, zapytać kim jest ta osoba.

Technika Mapy osobistej  przynosi wiele korzyści:

 • Zrozumienie siebie nawzajem: Personal Map pomaga członkom zespołu lepiej zrozumieć siebie nawzajem, włączając w to cele, wartości i priorytety każdej osoby.
 • Wzmacnianie kultury: Narzędzie to wspiera kulturę otwartości, zaufania i współpracy w zespole.
 • Lepsza komunikacja: Personal Map ułatwia komunikację, dzięki czemu zespoły mogą skuteczniej współpracować i rozwiązywać konflikty.
 • Zarządzanie rozwojem: Dzięki Personal Map zarządzanie rozwojem staje się bardziej spersonalizowane i dostosowane do potrzeb każdego członka zespołu.
 • Wizualizacja celów: Wizualna reprezentacja celów i wartości pomaga w łatwiejszym śledzeniu postępów i motywacji do ich osiągnięcia.

Personal Map dostępna jest również w wersji do pracy zdalnej jako szablon w Miro.

Moving Motivators

Moving Motivators to narzędzie, które pomaga odkryć, co naprawdę motywuje ludzi w miejscu pracy. Narzędzie to opiera się na dziesięciu motywatorach, które Jurgen Appelo zaczerpnął z prac Daniela Pinka, Stevena Reissa oraz Edwarda Deciego i Richarda Ryana

Oto lista dziesięciu motywatorów:

moving motivators
 • Ciekawość: mam mnóstwo rzeczy do zbadania i przemyślenia
 • Honor: czuję się dumny, że moje osobiste wartości znajdują odzwierciedlenie w tym, jak pracuję
 • Akceptacja: ludzie wokół mnie akceptują to, co robię i kim jestem
 • Mistrzostwo: moja praca jest dla mnie wyzwaniem, ale nadal mieści się w zakresie moich możliwości
 • Wpływ: mam wpływ na to, co dzieje się wokół mnie
 • Wolność: jestem niezależny w swojej pracy i obowiązkach
 • Relacje: mam dobre kontakty społeczne z ludźmi, z którymi pracuję
 • Porządek: istnieje wystarczająca liczba zasad i procesów, aby zapewnić mi stabilne środowisko pracy
 • Cel: mój cel w życiu znajduje odzwierciedlenie w pracy, którą wykonuję
 • Status: moja pozycja w pracy jest dobra i czuję uznanie ludzi, którzy ze mną pracują

Jak używać Moving Motivators? Oto, jak to zrobić:

 • Przygotowanie kart: Każdy uczestnik otrzymuje karty z dziesięcioma Motywatorami.
 • Klasyfikacja priorytetów: Uczestnicy układają karty według swojego priorytetu, umieszczając je od lewej (najważniejsze) do prawej (najmniej ważne).
 • Dyskusja i refleksja: Po dokonaniu klasyfikacji każdy uczestnik wyjaśnia, dlaczego wybrał określone priorytety i co, te Motywatory oznaczają dla niego w kontekście pracy.
 • Analiza grupowa: Lider lub moderator grupy może wykorzystać te informacje do zrozumienia, jakie są główne źródła motywacji w zespole. Może to pomóc w dostosowaniu pracy i zadań do indywidualnych potrzeb członków zespołu.

A dlaczego Moving Motivators, czyli “ruchome motywatory”? Nazwa "Moving Motivators" podkreśla dynamikę i zmienność motywacji w miejscu pracy. Kolejność Motywatorów dla tej samej osoby może być inna, w zależności od sytuacji, w której się aktualnie znajduje - zmienia się wraz z nowymi doświadczeniami pracownika, albo szczególnymi okolicznościami, w których się znalazł. Ta “ruchomość” w nazwie narzędzia, ma przypominać managerowi, że konieczne jest ciągłe badanie czynników wpływających na motywację jego zespołu i dostosowywanie się do ewentualnych zmian.

Moving Motivators przynoszą liczne korzyści zarówno zespołom, jak i liderom:

 • Lepsze zrozumienie motywacji: Narzędzie to pomaga zrozumieć, co naprawdę napędza każdego członka zespołu, co jest kluczowe dla tworzenia bardziej satysfakcjonujących i efektywnych miejsc pracy.
 • Dostosowanie pracy: Pozwala dostosować zadania i role w zespole do indywidualnych preferencji i motywacji członków.
 • Wzmacnianie relacji: Pomaga w budowaniu lepszych relacji między członkami zespołu, gdyż zrozumienie motywacji innych, prowadzi do efektywniejszej komunikacji i współpracy.
 • Zarządzanie zespołem: Ułatwia zarządzanie zespołem, pozwalając liderom dostosować podejście do motywacji każdego członka zespołu.
 • Motywacja i zaangażowanie: Pomaga w zwiększeniu motywacji i zaangażowania członków zespołu, co ma wpływ na wyniki i satysfakcję z pracy.

Moving Motivators dostępne są również w wersji do pracy zdalnej jako szablon w Miro.

Podsumowanie

Te trzy narzędzia: Delegation Poker, Personal Map oraz Moving Motivators, to tylko przykłady technik z całej dostępnej w Management 3.0 gamy. Każde z nich może być dostosowane do konkretnych potrzeb i kontekstu organizacji. Może być też dowolnie zmienione czy ubarwione, tak aby służyło Tobie i Twojemu zespołowi.  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Management 3.0 oraz poznać narzędzia i techniki stosowane w tym obszarze, zapraszam na cykl moich szkoleń skierowanych do managerów i zwinnych liderów.