Zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu pracą zespołów

(Jira, Confluence, Miro)
Efektywna praca zespołów, szczególnie w dobie pracy zdalnej wymaga wykorzystania narzędzi informatycznych wspierających wizualizację, interakcje członków zespołów oraz skuteczne planowanie i zarządzanie pracą. Jira, Confluence oraz Miro to narzędzia służące właśnie do interakcji i efektywnego zarządzania pracą zespołów. Podczas szkolenia uczestnicy:

Oficjalny certyfikat uczestnictwa
AGILE STUDIO

Obszary zastosowania

Grupa docelowa

POZIOM ZAAWANSOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Forma realizacji i długość szkolenia

Jeden dzień szkoleniowy w dowolnej formie: