Konferencja MGT 3.0 Forward Summit

Konferencja MGT 3.0 Forward Summit

Dziś zakończyła się trzydniowa konferencja “Forward Summit” organizowana przez Management 3.0 Ze względu na pandemię, była ona po raz kolejny organizowana w formie online. Konferencja podzielona była na sześć następujących ścieżek tematycznych, w których swoje prelekcje wygłosiło ponad trzydziestu speakerów :

  • Engage & Motivate, 
  • Management 3.0, 
  • Team, 
  • Happiness & Wellbeing, 
  • Future Leaders, 
  • Agile & Change. 

Ja miałam przyjemność zaprezentować swój temat pt. “ Fast track to be an employer of choice (and double eNPS) w ścieżce “Happiness & Wellbeing”. Podczas prezentacji, na podstawie case study, opowiedziałam jak współpracowałem z zespołem menedżerskim (24 menedżerów) w jednej z firm IT nad:

  • identyfikacją etapów w “cyklu życia” pracownika,
  • definiowaniem mierników do pomiaru zadowolenia pracowników, w tym eNPS (Employee Net Promoter Score),
  • wdrażaniem najlepszych pomysłów i działań w celu poprawy zaangażowania pracowników.

Opowiedziałam nie tylko o produktach i efektach naszej pracy, które ostatecznie zaowocowały poprawą eNPS z -8 do +34, ale także o wpływie naszej pracy na całą firmę. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *