Agile Studio jest firmą konsultingową i trenerską, której głównym zadaniem jest pomaganie Organizacjom wejść na wyższy poziom działania.