Evidence Based Management

czyli jak pracować z metrykami
Peter Drucker powiedział: „Jeżeli czegoś nie możesz zmierzyć, to nie możesz też tego poprawić”. Ale, w jaki sposób projektować metryki, aby dostarczały nam informacji służącej poprawie naszych działań? Na to właśnie pytanie odpowiada niniejsze szkolenie. Podczas szkolenia uczestnicy:

Oficjalny certyfikat uczestnictwa
AGILE STUDIO

Obszary zastosowania

Grupa docelowa

POZIOM ZAAWANSOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Forma realizacji i długość szkolenia

Jeden dzień szkoleniowy w dowolnej formie: