Jak pracować w Scrum

wprowadzenie i symulacja procesu
Scrum jest ramą służącą zespołowi do rozwiązywania złożonych problemów. W Scrum dzielimy pracę na małe kawałki, które dostarczane są w ciągu ustalonych jednostek czasu tzw. Sprintów. Podejście to wywodzi się z IT, ale może być z powodzeniem stosowane poza tą domeną, np. w zespołach HR i Sprzedażowych. Podczas szkolenia uczestnicy:

Oficjalny certyfikat uczestnictwa
AGILE STUDIO

Obszary zastosowania

Grupa docelowa

POZIOM ZAAWANSOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Forma realizacji i długość szkolenia

Jeden dzień szkoleniowy w dowolnej formie: