Management 3.0: Foundation

Wstęp do zwinnego przywództwa (szkolenie akredytowane)
Management 3.0 to sposób zarządzania organizacją, w którym liderzy tworzą najlepsze środowisko pracy dla swoich pracowników, dając im przestrzeń do rozwoju, samodzielnego podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów. Takie podejście do zarządzania (nazywane zwinnym) służy wzrostowi zadowolenia i motywacji pracowników, a co za tym idzie lepszej organizacji ich pracy i realizacji celów organizacji. Podczas szkolenia uczestnicy:

Oficjalny certyfikat organizacji Management 3.0

Obszary zastosowania

Grupa docelowa

POZIOM ZAAWANSOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Forma realizacji i długość szkolenia

Jeden dzień szkoleniowy w dowolnej formie: