Szkolenie: Metoda Objectives and Key Results (OKR)

sposób na precyzyjne zarządzanie strategią i celami organizacji (szkolenie akredytowane)

OKR to metoda zarządzania, która pomaga zagwarantować, że cała firma koncentruje swoje działania na tej samej ważnej grupie spraw. Właściwe zastosowanie tej koncepcji, pozwala na budowanie przejrzystych celów organizacyjnych, umożliwia ustalanie priorytetów oraz minimalizuje ryzyko konfliktu, czy dublowania się celów organizacyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy:

Oficjalny certyfikat organizacji Management 3.0

Obszary zastosowania

Grupa docelowa

POZIOM ZAAWANSOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Forma realizacji i długość szkolenia

Jeden dzień szkoleniowy w dowolnej formie: