Narzędzia pracy Product Ownera

Rolą Product Ownera (Właściciela Produktu) jest maksymalizacja wartości produktu będącego wynikiem pracy Zespołu Scrumowego. Jako członek tego Zespołu, Właściciel Produktu zapewnia zespołowi jasność, co do wizji i celu produktu. Odpowiada on także za ustalanie priorytetów tak, aby zapewnić wartość wszystkim interesariuszom. Kompetencje Product Ownera są zatem kluczowe dla rozwoju produktów, a także efektywnej pracy zespołu i o nich właśnie będziemy rozmawiać w trakcie tego szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy:

Oficjalny certyfikat uczestnictwa
AGILE STUDIO

Obszary zastosowania

Grupa docelowa

POZIOM ZAAWANSOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Forma realizacji i długość szkolenia

Dwa dni szkoleniowe w dowolnej formie: