Podstawy Agile

wprowadzenie do zwinności
Agile to zwinne podejście do realizacji projektów i rozwoju produktów, które kładzie nacisk na pracę zespołową, zrozumienie potrzeb klienta, dzielenie pracy na małe odcinki oraz ciągłe dostarczanie wartości użytkownikom. Podczas warsztatów uczestnicy:

Oficjalny certyfikat uczestnictwa
AGILE STUDIO

Obszary zastosowania

Grupa docelowa

POZIOM ZAAWANSOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Forma realizacji i długość szkolenia

Jeden dzień szkoleniowy w dowolnej formie: