Praca z wymaganiami w podejściu zwinnym

Skuteczna praca z wymaganiami w podejściu zwinnym, to umiejętne ich opisywanie, dzielenie, planowanie, a potem obserwowanie przebiegu ich realizacji. Jest to złożony obszar, a wiedza, jak się w nim sprawnie poruszać, zapewni sukces w działaniu każdej osoby odpowiedzialnej za pracę z wymaganiami, np. Product Ownera, analityka biznesowego, czy też Agile Coacha, którego zadaniem jest wspieranie zespołu w lepszym planowaniu swojej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy:

Oficjalny certyfikat uczestnictwa
AGILE STUDIO

Obszary zastosowania

Grupa docelowa

POZIOM ZAAWANSOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Forma realizacji i długość szkolenia

Jeden dzień szkoleniowy w dowolnej formie: