Zarządzanie transformacją dla Agentów Zmian

Zmiana jest jedyną stałą w życiu. Dobrze wprowadzona zmiana buduje przewagę konkurencyjną niemal każdej organizacji. Wiedza o zmianie wydaje się zatem być dla każdej organizacji bezcenna. Badania pokazują jednak, że ok. 75% zmian w organizacji jest źle przeprowadzonych i nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. Stąd też zapotrzebowanie na to szkolenie. Podczas szkolenia uczestnicy:

Oficjalny certyfikat uczestnictwa
AGILE STUDIO

Obszary zastosowania

Grupa docelowa

POZIOM ZAAWANSOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Forma realizacji i długość szkolenia

Jeden dzień szkoleniowy w dowolnej formie: