Zarządzanie zmianą dla liderów i managerów

Szybkie reagowania na zmiany oraz zarządzanie ludźmi będącymi w tej zmianie, jest podstawową umiejętnością każdego managera. Nieumiejętne zarządzanie ludźmi podczas zmiany generuje frustracje i zniechęcenie, a poprzez wrogie nastawienie pracowników do sytuacji – paraliżuje pracę niejednego managera. Dlatego podczas szkolenia uczestnicy:

Oficjalny certyfikat uczestnictwa
AGILE STUDIO

Obszary zastosowania

Grupa docelowa

POZIOM ZAAWANSOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Forma realizacji i długość szkolenia

Jeden dzień szkoleniowy w dowolnej formie: