Management 3.0

Agile People Leadership Workshop (szkolenie akredytowane)
Management 3.0: Agile People Leadership pomaga zrozumieć, w jaki sposób stworzyć odpowiednie warunki, by ludzie czuli się zmotywowani i zaangażowani, jak zarządzać ich talentami oraz jak rekrutować najlepsze talenty. Dzięki warsztatom Agile People Leadership, które są kontynuacją warsztatów Management 3.0: Foundation, uczestnicy:

Oficjalny certyfikat organizacji Management 3.0

Obszary zastosowania

Grupa docelowa

Forma realizacji i długość szkolenia

Jeden dzień szkoleniowy w dowolnej formie: