Management 3.0

Agile Team Leadership Workshop (szkolenie akredytowane)
Management 3.0: Agile Team Leadership pomaga zrozumieć, w jaki sposób kierować zwinnymi zespołami, mając na celu rozwój ich samoorganizacji i efektywności pracy. Dzięki warsztatom Agile Team Leadership, które są kontynuacją warsztatów Management 3.0: Foundation, uczestnicy:

Oficjalny certyfikat organizacji Management 3.0

Obszary zastosowania

Grupa docelowa

Forma realizacji i długość szkolenia

Jeden dzień szkoleniowy w dowolnej formie: