string(2) "19"

Regulamin Serwisu Internetowego agilestudio.pl

Serwis agilestudio.pl prowadzony jest przez firmę Agile Studio Luiza Lipień z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 roku 338/8, 61-437 Poznań, identyfikującą się numerami NIP 5571562099 oraz REGON 300037057.

   1.Agile Studio prowadzi sprzedaż internetową szkoleń, kursów, doradztwa, mentoringu, książek, materiałów szkoleniowych drukowanych oraz audiowizualnych. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.agilestudio.pl.

   2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie. Wszystkie podstrony do których prowadzą linki w poszczególnych punktach regulaminu są jego integralną częścią.

   3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac modernizacyjnych powodujących brak dostępności do serwisu.

   4. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie agilestudio.pl są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również koszty dostawy, które określone są w podstronie oferowanego produktu/usługi.

   5. Oferowane produkty mogą zostać objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od standardowych warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Pojedyncze promocje trwają w określonym czasie i obejmują tylko wybrane przez Agile Studio produkty. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych opisane są w publikowanych materiałach reklamowych związanych z daną akcją. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.

   6. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji:
     a) po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji; brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji.
     b) po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową, pozytywnej weryfikacji firmy/instytucji je składającej oraz przesłaniu aktualnych danych przedsiębiorstwa/instytucji, w przypadku zamówień o odroczonym terminie płatności.

   7. W podstronie produktu/usługi wyszczególnione są wszystkie dostępne metody płatności. Zamówienia muszą być opłacone drogą elektroniczną lub przelewem tradycyjnym. Dla firm/instytucji po uprzedniej weryfikacji dostępna jest opcja odroczonej płatności na podstawie faktury. Nie ma możliwości płatności przy odbiorze.

   8. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia.

  9. Do każdego zamówienia jest wystawiana Faktura VAT w przypadku przedsiębiorstw/instytucji oraz Faktura Imienna w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 10.Wymagania techniczne przy realizacji usług online:
-kamera internetowa oraz słuchawki z mikrofonem 
-aktualna wersja przeglądarki Google Chrome, FireFox lub Opera
-połączenie internetowe 10 Mb/s
Szczegółowe informacje jak się przygotować do sesji online klient otrzyma w mailu.

W razi problemów technicznych uniemożliwiających udział w sesji online, uczestnik zostanie przeniesiony na następny termin, który zostanie ustalony z pracownikiem Agile Studio.
W razi problemów technicznych niezależnych od organizatora sesja online zostanie przeniesiona na inny termin który zostanie ustalony z uczestnikami.

 11. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia, jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem i w regulaminowo określony sposób. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową. Więcej na stronie informacyjnej Polityka Zwrotów.

   12. Agile Studio zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od serwisu, gdy wykonanie lub doręczenie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.

   13. Agile Studio zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia w przypadku, gdy pojawi się w nim nieprawidłowa informacja będąca wynikiem nieświadomego błędu pracownika lub systemu Agile Studio. Może to dotyczyć błędnie wprowadzonej informacji w podstronie produktu lub ofercie, np. w cenie, opisie, zdjęciu.

   14. Agile Studio zapewnia doręczenie produktów takich jak książki, materiały szkoleniowe drukowane oraz audiowizualne, w ciągu 3 dni roboczych od momentu opłacenia zamówienia.
Szkolenia, kursy, doradztwo, mentoring, będą się odbywały zgodnie z ich kalendarzem oraz zgodnie z ustalonymi indywidualnie terminami.

   15. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta, anulacją zamówienia lub w skrajnych przypadkach – brakiem dostawy produktu, realizacji usługi.

   16. Przesyłki do organizacji, w których obowiązują specjalne zasady wejścia na teren budynku (np. do hoteli, dużych firm, szpitali itp.) doręczane są do recepcji lub sekretariatu wraz ze wskazaniem finalnego Odbiorcy.

  17. Wygląd zamawianych produktów sporadycznie może się różnić od wyglądu produktów ze zdjęć zamieszczonych na stronie. Różnice mogą dotyczyć wyglądu, jednak bez znacznego wpływu na ogólny charakter produktu.

   18. Agile Studio odpowiada za oferowane produkty i usługi do wysokości wartości zamówienia złożonego przez Klienta.

  19. Wszystkie reklamacje Klient zobowiązuje się składać drogą mailową na adres: kontakt@agilestudio.pl.

  20. Agile Studio zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym zamówieniem. Agile Studio zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych w postaci newsletterów drogą mailową oraz smsów do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów w jednym z serwisów należących do Agile Studio.

 21. Agile Studio., właściciel serwisu internetowego agilestudio.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies przez Agile Studio.

   22. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie agilestudio.pl, udostępniane materiały szkoleniowe drukowane, audio, audiowizualne oraz graficzne należą do firmy Agile Studio i tym samym objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).

   23. Agile Studio zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu oraz jego podstron w dowolnym czasie. Zmiany te zobowiązują w zamówieniach składanych od momentu w którym zostały one wprowadzone.

   24. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w www.agilestudio.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).