One team - one dream,

czyli mój wspaniały zespół
W życiu każdego managera pojawia się sytuacja, kiedy chciałby spędzić czas ze swoim zespołem, aby zbudować zespołowość lub ją odświeżyć – w przypadku np. wielu zmian w składzie zespołu. Warsztat ten odpowiada na taką właśnie potrzebę managera i jest we współpracy z nim indywidualnie projektowany. Celem warsztatu może być, zatem:
Nabyta wiedza służyć będzie wewnętrznie managerom zespołów w pracy z ich podwładnymi oraz uczestnikom – członkom zespołu, w dalszej efektywnej pracy.

Oficjalny certyfikat uczestnictwa
AGILE STUDIO

Obszary zastosowania

Grupa docelowa

POZIOM ZAAWANSOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Forma realizacji i długość szkolenia

Zamknięte, dedykowane, jeden lub dwa dni – w zależności od potrzeb