Efektywna retrospektywa – 5 kroków, aby przenieść retro na wyższy poziom

skuteczna retrospektywa

Wiele zespołów i Scrum Masterów narzeka na efektywność spotkań scrumowych. Sama przez wiele lat byłam Scrum Masterem i wiem, że retro to jedno z najważniejszych, ale zarazem najtrudniejszych, spotkań, jeśli chodzi o jego realny wpływ na usprawnianie pracy w zespole, a także dostarczanie większej wartości dla klientów. Dlatego też chciałabym podzielić się swoimi doświadczeniami w tym obszarze.

Poniżej znajdziesz wskazówki, jak przenieść Wasze retro na wyższy poziom, czyli zwiększyć jego efektywność i sprawić, że będzie bardzo wartościowym spotkaniem dla zespołu. Wystarczy zastosować 5 kroków, a zespół, w którym pracujesz będzie z utęsknieniem czekał na każdą kolejną retrospektywę i doceniał jej wagę!

Definicja retrospektywy

Zanim przejdziemy do przedstawienia pięciu kroków, które umożliwią Ci przeniesienie retrospektywy na wyższy poziom, przypomnijmy sobie, jaki jest jej cel oraz jak szerokie może ona mieć zastosowanie. Według Scrum Guide 2020:

Celem Sprint Retrospective (*) jest planowanie sposobów na podniesienie jakości i efektywności.

Scrum Team sprawdza, jak przebiegał ostatni Sprint w odniesieniu do osób, interakcji, procesów, narzędzi oraz Definicji Ukończenia. Sprawdzane elementy często różnią sią w zależności od specyfiki pracy. Ujawnia się założenia, które doprowadziły zespół do błędnych wniosków, bada się także ich pierwotną przyczynę. Scrum Team omawia to, co poszło dobrze w trakcie Sprintu, jakie problemy się pojawiły, a także w jaki sposób te problemy zostały (lub nie zostały) rozwiązane.

Scrum Team określa zmiany najbardziej pożądane pod kątem poprawy swojej efektywności. Najbardziej znaczące usprawnienia wprowadza sią jak najszybciej. Można je wręcz włączyć do Sprint Backlogu na kolejny Sprint.

(*) w polskim „Przewodniku po Scrumie” zostały użyte angielskie nazwy  wydarzeń, my będziemy posługiwali się polską nazwą: retrospektywa (lub retro) sprintu

Piramida efektywnej retrospektywy

Jak widać, retrospektywa sprintu powinna – z założenia – być niezwykle użytecznym i niezastąpionym spotkaniem, bo elementów do doskonalenia jest bardzo wiele. Na dobrą retrospektywę składa się, jednak, kilka czynników. Czynniki te zostały umieszczone w piramidzie, której podstawą jest bezpieczeństwo i zaufanie wśród członków zespołu, a każdy kolejny poziom wymaga dobrze działającego poprzedniego. Moim zdaniem, tylko przechodzenie po szczeblach tej piramidy, krok po kroku, da gwarancję wymiernych efektów każdej retrospektywy:

Aby zatem zapewnić efektywność swojej retrospektywy, podążaj następującą ścieżką:

  1. Zbuduj poczucie bezpieczeństwa i zaufania w zespole,
  2. Dobierz odpowiedni zakres i temat spotkania,
  3. Angażuj wszystkich uczestników,
  4. Definiuj i wybieraj akcje usprawniające,
  5. Mierz zmianę, czyli śledź i pokazuj wpływ akcji z retrospektywy na procesy i efektywność zespołu.

Dlaczego warto stosować 5 kroków przygotowując retrospektywy?

Wartościowe retrospektywy nie pojawiają się same z siebie. Aby osiągnąć maksymalne korzyści z tych spotkań, istnieje konieczność przestrzegania pewnych zasad i opisanych wyżej kroków. Warto to zrobić, bo dzięki temu, zyskasz na pewno:

  • Otwartość, bo będziecie czuć się bezpiecznie i zrozumiecie po co rozmawiacie o problemach,
  • Zaangażowanie, bo będziecie rozmawiać o realnych, ważnych dla Was problemach, na wybór których wszyscy macie wpływ,
  • Zespołowość, bo będziecie wdrażać krok po kroku nowe pomysły i widzieć postępy, co prowadzi do dalszego zaangażowania i chęci wspólnej pracy,
  • Wymierne efekty, bo będziecie rozmawiać nie tylko o atmosferze w zespole, ale o konkretnych tematach, które są istotne dla osób technicznych i które prowadzą do usprawniania procesu produkcji oprogramowania,
  • Lepszy produkt, bo będziecie rozmawiać o praktykach inżynierskich, jakości Waszego produktu, będziecie analizować metryki i wyciągać wnioski, które wpływają na realizowanie przez Was właściwych rzeczy, we właściwy sposób („Doing right things in a right way”).

5 kroków efektywnej retrospektywy – na skróty

Jeśli nie chcesz czytać całości, tylko skupić się na wybranych obszarach piramidy, przejdź do kwestionariusza „Checklista stanu mojej retrospektywy” , który pomoże Ci szybko zidentyfikować problematyczne obszary. W artykule Efektywna retrospektywa – polecana literatura i narzędzia znajdziesz listę polecanych przeze mnie narzędzi i literaturę dotyczącą retrospektyw.

Artykuł ten jest częścią poradnika „Piramida efektywnej retrospektywy” – napisanego przez Dorotę Sternalską i Luizę Lipień.